image


Mineraalnaamgeversstraten

Heel wat mineraalnamen verwijzen naar een wetenschapper die onderzoek gedaan heeft naar mineralen, ttz een mineraloog, geoloog, scheikundige, natuurkundige, etc. Maar er zijn ook minealen genoemd naar personen die men wou eren voor hun verdiensten, zo o.a. Mozart (mozartiet), Stanley (stanleyiet), Livingstone (livingstoniet), ...

Ook Belgische mineralogen/geologen hebben eigen straatnamen :

  • Alphonse Renard heeft een straat in zijn geboortestad Ronse en in Brussel-Evere. Naar hem is ook het mineraal renardiet vernoemd.
  • André Dumont, de ontdekker van de Limburgse steenkolen siert verschillende straatnamen in Limburg, o.a. in As waar bij een boring voor het eerst steenkool werd aangetroffen. Maar het mineraal dumontiet is genoemd naar zijn vader André Hubert Dumont, eveneens geoloog en werkzaam aan de universiteit van Liège en die de eerste geologische kaart van België maakte.
  • Jan De Windt, dewindtiet met een straat in Aalst waar hij geboren is.
  • Anselm B De Boodt, boodtiet, met een straat in Assebroek (Brugge). Boodtiet is wel een synoniem voor heterogeniet en geen erkend mineraal.
Nederlandse voorbeelden :
  • Koning Willem I, willemiet : talrijke straten, lanen en pleinen in Nederland maar niet altijd duidelijk of de straatnaam naar de juiste Willem verwijst.
  • Heel wat straten vermelden 'Bijvoet' (bijvoetiet-(Y), Martin Bijvoet) en 'Rietveld' (rietveldiet, Hugo M. Rietveld) maar dat zijn allemaal schijnstraten die niet naar de kristallografen verwijzen.
Personen en landen naar wie een mineraal vernoemd is én die in Belgische en Nederlandse straatnamen terug te vinden zijn, vind je in de tabel hieronder en de bijhorende mineralogische straatnamen in deze lijst. Wereldwijd zijn er nog veel meer dergelijke straatnamen.

Mineraal ...genoemd naar ...gekend van
een wetenschapper
agricolaietGeorgius Agricola (1494-1555)mijnbouw
armalcolietNeil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collinseerste astronauten op de maan in 1969
armstrongietNeil Armstrong (1930-2012)eerste astronaut op de maan in 1969
avogadrietAmadeo Avogadro (1776-1856)natuurkundige, gaswet en getal van Avogadro
becquerelietAntoine Henri Becquerel (1852-1908)natuurkundige, ontdekker radioactiviteit
berzeliietJöns Jakob Berzelius (1779-1848)scheikundige, ontdekker reeks elementen
berzellianietJöns Jakob Berzelius (1779-1848)scheikundige, ontdekker reeks elementen
bijvoetiet-(Y)Johannes Martin Bijvoet (1892–1980)kristallograaf
biotietJean-Baptiste Biot (1774-1862)natuurkundige, mineraloog, studie mica's
boodtiet
niet erkend
Anselmus Boëtius de Boodt (1660-1632)humanist, alchemist
bornietIgnaz von Born (1742-1791)mineraloog, zoöloog
boyleietRobert William Boyle (1920-2003)geoloog
braggietWilliam Henry Bragg (1862-1942) en William Lawrence Bragg (1890-1971)natuurkundigen, X-stralendiffractie van mineralen
covellietNiccolo Covelli (1790-1829)mineraloog
curietPierre Curie (1859-1906)natuurkundige, onderzoek radioactiviteit
dewindtietJean De Windt (1876-1899)geoloog, Universiteit Gent
dolomietDéodat Guy Silvain Tancrède Gratet de Dolomieu [1750-1801)mineraloog, geoloog
dumontietAndré Dumont (1809-1857)eerste geologische kaart van België
edisoniet
niet erkend
Thomas Alva Edison (1847-1931)uitvinder
glauberietJohann Rudolf Glauber (1604-1668)alchemist, Glauberzout (natriumsulfaat)
goethietJohann Wolfgang von Goethe (1749-1832)dichter, geoloog
halloysiet-7AJean-Baptiste Julien d'Omalius d'Halloy (1783-1875)Belgisch geoloog
halloysiet-10AJean-Baptiste Julien d'Omalius d'Halloy (1783-1875)Belgisch geoloog
koninckietLaurent-Guillaume de Koninck (1809-1887)Belgisch paleontoloog, U Liège
lavoisierietAntoine-Laurent Lavoisier (1743-1794)scheikundige, grondlegger moderne chemie
mangaanberzeliietJöns Jakob Berzelius (1779-1848)scheikundige, ontdekker reeks elementen
metasaléeietAchille Léon Salée (1883-1932) Belgisch geoloog en paleontoloog, U Leuven
nielsbohrietNiels Henrik David Bohr (1885-1962)natuurkundige, atoomstructuur en kwantummechanica
paraberzeliietJöns Jakob Berzelius (1779-1848)scheikundige, ontdekker reeks elementen
renardietAlphonse François Renard (1842-1903)geoloog, Universiteit Gent
rietveldietHugo M. Rietveld (1932-2016)kristallograaf, structuurbepaling met XRD
röntgeniet-(Ce)Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)natuurkundige, ontdekker X-stralen
rutherfordienErnest Rutherford (1871-1937)natuurkundige, nucleaire fysica
saléeietAchille Léon Salée (1883-1932) Belgisch geoloog en paleontoloog, U Leuven
sklodowskietMarie Sklodowska-Curie (1867-1934)natuurkundige, onderzoek radioactiviteit
tazieffietHaroun Tazieff (1914-1998)vulkanoloog België/Frankrijk
theoparacelsietPhilippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493–1541)arts, alchemist
voltaietAlessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827)natuurkundige, uitvinder elektrische batterij
een persoon
alexandriet
variëteit van chrysoberyl
Alexander II (1818-81)tsaar Rusland 1855-81
fuggerietFuggerbankiersdynastie 15de-16de eeuw
livingstonietDavid Livingstone (1813-1873)ontdekkingsreiziger
morganiet
variëteit van beryl
John Pierpoint MorganAmerikaans bankier
mozartietWolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)componist
rooseveltietFranklin Delano Roosevelt (1882-1945)Amerikaans president
stanleyietHenry Morton Stanley (1841-1904)journalist, ontdekkingsreiziger
tetrarooseveltietFranklin Delano Roosevelt (1882-1945)Amerikaans president
willemietWillem I (1772-1843)Koning Nederland (1813-1840)
een streek, land, stad, rivier
amazoniet
variëteit van microclien
Amazonerivier
andalusietAndalusiëten onrechte naar deze streek in Spanje genoemd
ardenniet-(As)ArdennenBelgisch gebergte
ardenniet-(V)ArdennenBelgisch gebergte
claraietClara-mijn, Oberwolfach, Zwarte Woudvindplaats in Zwarte Woud (D)
dravietDrauzijrivier van Donau
elbaietElbaItaliaans eiland
fayaliet-forsteriet serieFaialeiland in de Azoren, (PT)
franklinietFranklin Furnaceplaats in New Jersey (US)
freibergiet-tetrahedriet serieFreibergmijnbouwstad in Saksen (D)
goslarietGoslarstad in Nedersaksen (D)
labradoriet
variëteit van anorthiet
Labradorstreek in Canada
luxembourgietLuxemburghoofdstad Groothertogdom Luxemburg
tanzaniet
variëteit van zoisiet
TanzaniëAfrikaans land
tyrolietTirolOostenrijkse provincie
vesuvianietVesuviusvindplaats, vulkaan
viséiet
niet erkend
Visévindplaats bij Luik
yukonietYukonstreek in Canada


Meer informatie:

Foto's van straatnaamborden en straten genoemd naar een persoon of landstreek naar wie ook een mineraal genoemd is in België en Nederland.
Een wereldwijde lijst van zulke straten geordend per mineraal en per land.

In de overzichten per gemeente hebben de mineraalnaamgeversstraten een groene achtergrond.